Alaca Imaret džamija

Overview

Era: 
пост-византијског
Type: 
Џамије
Culture: 
Отомански Споменик
Century: 
15th century
Latitude: 
40.639391
Longitude: 
22.949527

Alaca Imaret džamija se nalazi u severnom delu centra Soluna, severoistočno od crkve Svetog Dimitrija, u četvorouglu kojeg čine ulice Kasandru, Sofokleus, Galileu i Agiu Nikolau. Radi se o vrednoj otomanskoj građevini, koja je, sem što je bila džamija i centar za pomoć siromašnima, funkcionisala i kao medresa (sveštenička škola). Prema ktitorskom natpisu koji je sačuvan iznad ulaza, gradnja džamije je počela 1484. od strane Išak Paše, koji je bio Veliki Vezir i upravnik grada. Upravo zbog toga, džamija je poznata i pod imenom “Išak Pašina džamija”. Danas ovaj prostor pripada gradskoj opštini Soluna i koristi se za kulturne manifestacije i povremene izložbe.
Alaca Imaret džamija ima oblik obrnutog slova T i sastoji se od jedne pravougaone prostorije za molitvu nadkrivene sa dva velika luka, četiri bočne prostorije nadkrivene kubetom, koje su služile kao trpezarija i sveto učilište, kao i jedne galerije poduprte stubovima na pročelju građevine, koja na krovu nosi pet manjih kupola. Sve kupole prvobitno su bile pokrivene listovima olova. Sa jugozapadne strane uzdiže se minaret koji je srušen između 1925. i 1930., što je bio slučaj i sa ostalim minaretima u Solunu, a ishodovalo je očuvanjem, do današnjih dana, samo osnove džamije. Sam minaret ukrašen je raznobojnim kamenčićima koji oblikuju romb, element koji se retko sreće u otomanskoj arhitekturi. Ova džamije je bila jedna od najimpozantnijih građevina Soluna te vrste, što se može videti na starim fotografijama, ali i iz prelepih putopisa. Bila je ukrašena freskama na kojima su predstavljani motivi prirode, kao i odlomci iz Kurana.