Bezesteni

Overview

Era: 
пост-византијског
Type: 
археолошки локалитет
Culture: 
Отомански Споменик
Century: 
15th century
Latitude: 
40.63659
Longitude: 
22.941276

Istorija-Naziv: Bezesteni se nalazi u Solunu, na uglu ulica Venizelu i Solomu, u srcu trgovačke agore i jedan je od najznačajnijih otomanskih spomenika grada. Bezesteni (Bezesten) znači „trgovina tkaninom“ (na turskom bez=materijal, tkanina), iz toga razloga ove građevine su bile centri prodaje tkanina, svile i drugih vrednih predmeta. Takođe, u okviru tog prostora vršila se kontrola kvaliteta robe i formirale tržišne cene. Bezesteni datira iz XVv., klasičnog perioda otomanske arhitekture. Sagradio ga je sultan Mehmed II (1455-1459) ili prema drugim izvorima, sultan Bajzit II (krajem XVv.) Posle zemljotresa 1978. obavljena je rekonstrukcija tokom koje su, na olovnim kupolama, pronađeni grafiti na turskom, grčkom, francuskom i južnoslovenskom jeziku, a pripadali su radnicima koji su u tom periodu radili na pokrivanju agore. Danas, sem prvobitne namene, koristi se i kao izložbeni prostor u potkrovlju.

Arhitektura: Radi se o jednoj pravougaonoj građevini sa četiri ulaza sa svake strane. Pokrivena je olovnim kupolama u dva reda, koje se drže pomoću sedam duplih lukova, a oslonjeni su na dva centralna stuba. U unutrašnjosti se nalazilo 69 malih prodavnica, a napolju 44, najverovatnije drvene građe. Radnje koje se danas nalaze u okviru istog prostora napravljne su početkom XXv.(posle požara 1917.).