Crkva Mlade Bogorodice

Overview

Era: 
пост-византијског
Type: 
Цркве
Culture: 
Кристијан споменик
Century: 
18th century
Latitude: 
40.628552
Longitude: 
22.94832

Crkva Mlade Bogorodice, koja je ranije bila pznata pod nazivom Velika Bogorodica (Megali Panagia), posvećena je Uspenju Presvete Bogorodice. Nalazi se u jugoistočnom delu centra Soluna, blizu mora, na početku ulice Dimitriu Gunari i između ulica Cimiski i Mitropoleos. Prema svedočanstvu zapisa na mermeru iznad južnog ulaza, crkva je sagrađena 1727. Na istom mestu ranije se nalazio vizantijski manastir u čast Bogorodice, koji je osnovao Ilarion Mastunis u XIIv., ali je stradao u požaru 1690. godine.

Crkva Mlade Bogorodice pripada tipu trobrodne bazilike sa ginekonitisom (poseban deo u crkvi za žene). U zapadnom delu građevine nalazi se galerija, dok se u južnom ističe neoklasični propilej, koji je dodat kasnije. Iznad propileja nalazi se zvonik koji je, zbog velike štete koju je pretrpeo 1978. usled velikog zemljotresa koji je potresao Solun, pao i ponovo sagrađen. U unutrašnjostio crkve pažnju privlači bogata dekoracija: na Oltaru i u ginekonitisu sačuvane su vredne zidne freskeiz XVIIIv. koje su kao prototip zadržale slikarstvo iz doba Paleologa, dok se kao majstorsko delo ističe pozlaćeni ikonostas u duborezu. Carski tron, amvon (propovedaonica) i freske sa potkrovlja datiraju iz XIX veka.