Crkva Sretenja Gospodnjeg

Overview

Era: 
пост-византијског
Type: 
Цркве
Culture: 
Кристијан споменик
Century: 
19th century
Latitude: 
40.631652
Longitude: 
22.952048

Crkva Sretenja Gospodnjeg nalazi se u centru grada, na raskrsnici ulica Egnatias i Agapinu, preko puta Kamare i crkve Bogorodice Deksijas. Na ovom istom prostoru, prema crkvenim zapisima, nalazio se manastir Ioil koj je bio posvećen Presvetoj Bogorodici. Ovaj manastir je početkom XVI veka predat kao metoh manastiru Svete Anastasije na Halkidikiju. Iz istorijskih izvora saznajemo da je 1531. Manastir Ioil bio porušen, ali je potom obnovljen od strane igumana manastira Svete Anastasije, Teonasa, koji je kasnije izabran i za mitropolita solunskog.

Crkva Sretenja Gospodnjeg je sagrađena 1841. Pripada tipu trobrodne bazilike sa drvenim krovom i ginekonitisom (deo u crkvi samo za žene), koji je bio zajednički element mnogim crkvama Makedonije u XIX veku. Spoljašnji zid sa istočne strane je pažljivo urađen, sa isklesanim kamenom koji se smenjuje sa zemljanim i glinenim ciglama. Isti sistem gradnje primenjen je i na zidovima severne i južne strane crkve. Na severnom zidu se nalaze mermerni ostaci vizantijskog vajarstva, kao i fragmenti natpisa iz 1272. koji veliča jednog vizantijskog vojskovođu. U unutrašnjosti crkve ne postoje kolonade između brodova, već drveni četvorougaoni stubovi. Drveni ginekonitis je u obliku potkovice, što znači da nije ograničen samo na gornji prostor iznad narteksa, već se širi i na bočne brodove. Duborezna dekoracija crkve datira iz XIX veka, a po lepoti se posebno ističu Sveta Vrata oltara sa predstavom iz Jevanđelja, delo kritske škole XVI veka.