Galerijev Slavoluk – Kamara

Overview

Era: 
римски
Type: 
археолошки локалитет
Culture: 
Класична споменик
Century: 
3rd century
Latitude: 
40.632014
Longitude: 
22.951871

Takozvana Kamara, jedan od najpoznatijih spomenika Soluna, mesto susreta stanovnika, ali i posetilaca grada, nalazi se na raskrsnici ulica Egnatias i Dimitriu Gunari. Radi se o trijumfalnoj kapiji koja je sagrađena na prelazu iz III u IV v.n.e. da podseća i slavi Kesara Galerija, jednog od četvorice gospodara ogormne rimske imperije, i vladara Balkanskog poluostrva, koji je 299. odlučio da se stalno nastani u Solunu i ustoliči ovaj grad kao svoju prestonicu.

U svom prvobitnom obliku, Kamara je bila natkrivena građevina pravougaonog oblika, koja se sastojala od dva paralelna zida (dužine oko 37m i širine 3,80m), koji su bili na međusobnoj udaljenosti od 9m. Na svakom zidu postojala su tri lučna otvora: jedan veliki u centru (širine 9.7m i visine 12.5m) i po dva manja sa strane (širine 4.85m i visine 6.5m). Tako su na svakom zidu formirana četiri noseća stuba, od kojih su dva u sredini bili glavni, dok su dva bočna bili sporedni. Kamara u početku nije bila sama i nezavisna građevina, već jedan od objekata ogromnog kompleksa Galerijeve palate, koja je obuhvatala jugoistočni deo romejskog grada. Nalazila se na raskrsnici dve najznačajnije gradske arterije koje su bile ukrašene arhitektonskim stubovima i kolonadama: Via Regie koja je horizontalno presecala Solun i predstavljala jednu od najznačajnihij i najvećih gradskih ulica, i sa druge strane jedne pompezne ulice koja je presecala grad po vertikalnoj osi i povezivala kraljevsku palatu sa Rotondom, a kroz koju su prolazile povorke prilikom različitih svečanosti i slavlja.

Danas je Kamara očuvana parcijalno: od dva paralelna zida u potpunosti nedostaje istočni; na zapadnom zidu od tri lučna otvora sačuvana su dva (centralni i severni koji se nalazi na bokovima), kao i tri od četiri noseća stuba (dva glavna i jedan sporedni sa severne strane). Na dva očuvana noseća stuba, nalaze se mermerne ploče sa reljefnim predstavama koje najviše oslikavaju scene i događaje iz Galerijevih trijumfalnih borbi i pobeda protiv Persijanaca na Istoku 297. godine. Predstave su date kroz uzastopne segmente, uz mnoštvo slika iz pomenutih događaja ipredstavljaju tipične primere umetnosti kasnoantičke epohe.