Hipodrom

Overview

Era: 
римски
Type: 
археолошки локалитет
Culture: 
Класична споменик
Century: 
3rd to 4th century
Latitude: 
40.629889
Longitude: 
22.950299

Gradski hipodrom, neodvojivi deo ogromnog dvorskog kompleksa Kesara Galerija, pružao se na jugoistočni deo romejskog Soluna. Sagrađen je krajem III i početkom IV veka nove ere i obuhvatao prostor između glavne carske palate i istočnog dela odbrambenog zida Soluna. Smatra se da je njegova ukupna površina iznosila oko 30.000m², dok je dužina bila između 400 i 500m. Takođe, pretpostavlja se da se glavni ulaz nalazio sa južne strane, vrlo blizu Via Regie (velika i važna arterija koja je delila grad horizontalno, prolazeći ispod Kamare), a da je sfendona (polukružna krivina hipodroma) dosezala do visine današnje ulice Mitropoleos. Njegova staza, svojim najvećim delom, stizala je do mesta današnjeg trga Ipodromiu.

Od čuvenog solunskog hipodroma do današnjih dana očuvani su samo neki ostaci koji nisu vidljivi niti raspoloživi posetiocima, jer se nalaze u temeljima savremenih višespratnica. Međutim, iz istorijskih izvora saznajemo da su se 390.g.n.e. građani digli na ustanak protiv gotske straže, koja je bila ustanovljena u Solunu i ubili njihovog vođu Vuteriha, jer je za vreme trajanja trka bojnih kola lišio slobode jednog poznatog učesnika trka. Ovaj događaj je imao tragične posledice: narod je bio zatvoren na Hipodromu po naredbi cara Teodosija I, a gotski plaćenici su zaklali oko 7.000 Solunjana. Od tada, krvlju natopljen hipodrom, nije više nikada radio i polako je propadao, dok su njegova sedišta iskorišćena za popravke zapadnih zidina grada.