Stara Agora

Overview

Era: 
римски
Type: 
археолошки локалитет
Culture: 
Класична споменик
Century: 
1st
Latitude: 
40.637575
Longitude: 
22.946394

Kompleks Stare Agore nalazio se u srcu romejskog Soluna, obuhvatao je površinu od oko 20 000m² i u periodu od skoro tri veka, od kraja I v.n.e. pa sve do kraja IV i početka Vv., bio je administrativni centar grada. Njene građevine bile su skoncentrisane oko velikog, pravougaonog, popločanog trga, dužine 146m i širine 97m. Sa tri strane trga , istočne, južne i zapadne, nalazili su se dupli redovi stubova korintskog stila, koji su formirali galeriju. Iza galerije se nalazio prostor koji je služio različitim potrebama građana Soluna. Severna strana trga, koja nije sačuvana do danas, odolela je gradnji i ostala slobodan prostor, dok agora ima oblik slova П, okrenutog prema zapadu.
Na istočnom krilu agore uzdižu se javne zgrade, koje su nekada bile biblioteka, kovnica novca kao i stari gradski arhiv. Tu se nalazila i zgrada pozorišta koje je imala duplu namenu, kao parlament-konzervatorijum, za zasedanja vladara Soluna, ali i kulturno-umetničku, za održavanje recitatorskih susreta, muzičkih takmičenja i pozorišnih predstava. Na južnom krilu agore oformljena je dupla, podzemna, zasvođena galerija, koja je najverovatnije bila u funkciji skladišta, ali i trgovačka zona. Na zapadnom krilu agore, koje nije očuvano do današnjih dana, najverovatnije su bile bazilike i sud, ali i prostorije tipa katastra, službe za zaštitu građana, kontrola i uvoz robe, kontrola trgovine, smeštaj i pomoć siromašnima.
Stara solunska Agora bila je veličanstven i impresivan kompleks koji je odisao životom, obuhvatala je sve javne službe romejskog grada i istovremeno pokrivala sve aspekte društvenog života građana. Danas, ovaj prostor nije sačuvan u svom prvobitnom obliku i površini, ali veliki deo bogatih građevinskih ostataka čuva se u osi Aristotelovog trga, u kvartu koji je okružen ulicama Olimpu, Filipu, Makedonikis Aminis i Agnostu Stratioti. Ovo područije je dosta istraženo i promovisano u arheološko nalazište, otvoreno za posetioce. Vredno je pomenuti da su dva dela agore danas u posebnoj upotrebi: parlament –konzervatorijum sa severnog krila je obnovljen i ponovo je u funkciji ugošćavajući brojne kulturne manifestacije, dok je ispod površine, kao nastavak podzemne galerije (sa južnog krila) obnovljen jedan interesantan muzej, posvećen dugoj istoriji i arheološkim pronalascima sa ovog prostora.