Hakkımızda

Bu thessaloniki4all sayfası MethexisYayınlarının bir girişimi olup, amacı Selanik şehrini daha iyi bir şekilde tanıtmaktır.

Bu düşünce bir ihiyacın sonucu olarak doğup, Selaniğ’e ait yada ilgili olan bütün bilgileri, verileri bir sitede toplayıp, her kullanıcının temel bilgilere daha rahat ulaşabilecegi ve kullanabileceği bir ortam sunmaktır.

Projeyi uygulamak için ''SuiGeneris'' grubu ile birlikte .çalıştık, grup tekniksel bölümü üstlendi.

Ayrıca belgelerin donanımlı bir şekilde toplanılması ve değerlendirilmesi kapsamında değerli bilim adamların önemli katkılarından faydalanıldı (arkeologlar, mimarlar ve ).

 
Pure bytes lab: Web development

Turkish