Bakırcılar Panayası yada Klisesi (Halkeon Panayası)

Overview

Era: 
Bizans
Type: 
Tapinaklar yada Kiliseler
Culture: 
Hıristiyan anıt
Century: 
11th century
Latitude: 
40.636846
Longitude: 
22.943615

Taihi – İsmi: Halkeon Panayası, aynı zamanda Kırmızı Kilise adıylada anılmaktadır, çünkü duvarları sadece tuğladan yapılıdır. Halkeon Panayası, Roma Forumunun güneybatısında ve Egnatia caddesinin kuzeyinde bulunmaktadır. Bu Selanikte korunmuş ve günümüze kadar ulaşmış Orta Bizans döneminin tek kilisesidir. Batı girişinde bulunan bir mermer kapı girişindeki bir yazıta göre, İsa’dan sonra 1028 yılında protospatarıo ve komutan Logovardias Hiristoforo ve ailesi tarafından Teotokou anısına inşa edilmiştir. Aynı yerde daha önce bir Panaya tapınağı bulunmaktaydı. 1430 yılında «Bakırcılar Panayası» camiye çevirildi ve «Kazancılar camisi» adıyla anılmaya başlandı. (yani bakırcıların camisi), bölgede bakırcılıkla uğraşan bir çok bakırcılar Bizan döneminden günümüze kadar varlıklarını korumuşlardır ve kilise adını burdan almaktadır. Panayanın Bizans ismi belkide Panaya Halkopration, İstabulda ki kilise ile aynı adı taşıyordu. Klise Selaniğ’in kurtuluşundan sonra tekrar hristiyanların ibadetine açıldı. 1932 Selanik depreminden sonra klisede büyük hasara yol açtı ve hasarlar 30 lu yıllarda restore edildi. Toprakla örtülü olan ve aynı zamanda anıtı kaplayan katmanlar kaldırıldı.

Mimarlık: Bakırcılar Panayası, dört sütun yardımı ile taşınan merkezi bir kubbe ile karakterizedir ve «karmaşık dört haç kilise» türüne aittir. Batı tarafında iki katlı dış dehliz ve iki kubbeyi barındırıyor. Klisenin bütünü «gizli tuğla» tekniği ile inşa edilmiştir ve klisenin dış duvarları bir çok pencere ile süslenmiş, kemerler, pürüzlü şeritler, kornişler, taştan yapılmış sutunlar, sütun ve pilastrolarla ve tüm kliseyi çevreleyen mermer kornişlerle bezenmiştir. Güney tarafında, kornişler altında, koufiki dekorasyon taşıyan toprak sırlı çini korunmuştur.

Gömme Dekorasyon: Klisenin duvar resimleri iki farklı aşamalara aittir. Birinci aşama klisenin modern ereksiyon aşamasıdır. Klisenin boyalı dekorasyondaki kliseyi yaptıranın ve Kutsal yazıta göre, klisenin yapı ile çağdaş 11.yüzyılın ikinci çeyreğine (İsa’dan sonra 1030-1040) ait olduğu tahmin ediliyor. Bu kategorilere kubbenin duvar resmi dekorasyonlarını da içine alan, Yükseliş sahnesini içerir, Meryem Ana, Piskoposlar ve Aşai Rabbani Ayinini süslüyen kutsal mihraptan iki sahne de dahil olmak üzere, Kristolojik döngüsü sahneleri tek nefli, görkemli sentezin duvarlardaki varlığı ve İkinci Sunuşun dış dehlizi. İkinci aşama kilisenin dekorasyonu Palayologoslara aittir ve 14.yüzyılın ilk yarısında İsa’dan sonraki dönemi kapsamaktadır. Bu kategorilere evlerin illüstrasyonu, kalıntı ve resme ait korniş batı tarafındaki saçak altında korunmaktadır.