Selanikteki Havariler Tapınağı

Overview

Era: 
Bizans
Type: 
Tapinaklar yada Kiliseler
Culture: 
Hıristiyan anıt
Century: 
14th century
Latitude: 
40.642672
Longitude: 
22.937295

Olimbiu sokağının başında, Selanik surlarının batı kısmının çok yakınında şehrin en güzel tapınaklarından olan Kutsal Havariler Kilisesi bulunuyor. 1310 ve 1314 yılları arasında başpapaz I. Nifonosun bağışlarıyla bir manastır grubunun katedrali olarak inşaa edilmiş olan bu binanın büyük bir kulesi ve çeşmesi vardır. Buna rağmen, kilisenin resimlerinden ve katedralinden anlaşıldığı üzere, Meryem Ana adına inşaa edilmiştir. Kilise, ilerleyen yıllarda halk tarafından on iki Havarilere adanmıştır. Bunun sebebi ise, on iki kubbesi olması ve halkın inanışına göre bu on iki kubbenin on iki Havarileri temsil etmesidir. 1520 ve 1530 yılları arasında tapınak, camiye dönüştürülmüştür ve «Soğuk Cami» adını almıştır.

Kutsal Havariler Tapınağının dört sütunlu karmaşık bir mimarisi vardır. Batı, güney ve kuzeyden doğuya doğru bir kemerle, doğu tarafından küçük kiliselere bağlanır. Ayrıca doğu kısmında yedi çaplı, kendisinden daha küçük üç çaplı kemerlere ayrılan büyük bir kemer bulunur. Bina beş kubbeye sahiptir, ortada büyük bir kubbe ve yan taraflarında dört küçük ve daha alçak kubbelere. Yapıdaki orantılar armonik şekilde, bölümlerin düzeni özenle ve akıllıca seçilmiş. Süslemelere gelince, özellikle binanın doğu kısmında çok zenginler. Hiç şüphe yoktur ki bu mimari yapının zarif, yegane güzeliği, diğerlerinden farklı bir eser yaratmıştır.

Kutsal Havariler Tapınağının resim süslemeleri zamanla gördükleri zararlara rağmen hala çok parlak ve kaliteli. 14. yüzyıl bizans sanatı için örnek oluşturmaktadırlar. Tapınağın ana kısmının en yüksek yerleri Bizansta bu türün sonuncuları olan şahane mozaik eserlerle süslenmiştir. Bu eserlerin en önemli özellikleri zerafet, şekillerin çizimde ve duruşundaki klasik anlayış kavramı ve realizm, şekillere yüklenen duyguların yüz ifadelerinde yansıtılması, üçüncü boyut hissidir. Binanın diğer yerlerinin resimli süslemeri de sanatsal değeri yüksek eserlerle yapılmıştır. Bu resimlerin konularına gelince, Eski ve Yeni Ahitten hikayeler, Meryem Ana ve Prodromosun hayatından alıntılardır.