Alaca İmaret (Darülaceze) Camisi

Overview

Era: 
Gec Bizans
Type: 
Camiler
Culture: 
Osmanlı Anıtı
Century: 
15th century
Latitude: 
40.639391
Longitude: 
22.949527

Alaca İmaret Camisi Selanik şehir merkezinin kuzey bölümünde bulunmaktadır. Aziz Dimitris kilisesi’nin kuzey doğu kesiminde, Kassandrou, Sofokleus, Galileou ve Aziz Nikolau ile sınırlı şehir blok bölümünde bulunmaktadır. Görülmeye değer önemli bir Osmanlı yapısıdır. Cami dışında, darülaceze ve medrese olarak kulanımıştır. Anıtın giriş kapısının üzerindeki yazıtlara göre, anıtın inşa tarihi 1484 ve anıt o dönem’in Sadrazamı ve komutanı olan İshak Paşa tarafından inşa edilmiştir. Bu nedenle anıt «İshak Paşa Camisi» adıylada bilinmektedir. Bugün bu alan Selanik Belediyesi'ne ait olup, kültürel etkinlikler ve geçici sergiler için kullanılmaktadır.

Alaca İmaret Camisi ters T şeklinde ve bir merkezi dikdörtgen salondan yani ana harimden oluşmaktadır. Ana harim dört yan bölümlerden oluşmakta, bölümlerin üzeri de iki büyük kubbe ile örtülü olup, bu bölümlerde yemek hizmetleri ve kutsal öğretiler dersleri verilmekteydi. Ayrıca bir sıralı sutunlar geçiti bulunmakta ve ön tarafının üs katında beş küçük kubbe bulunmaktadır. Bütün kubbeler kurşun levhalar ile kaplanmıştır. Yapının güneybatı köşesinde bir minare yükseliyordu. Bu minarede Selanıkte ki diğer minareler gibi 1925 ve 1930 yılları arasın’da yıktırıldı. Minarenin gövde kısmı günümüze kadar ulaşmış ve varlığını koruyabilmiştir. Minarenin cephesi baklava şeklinde olup, renkli taşlarla süslü olup Osmanlı mimarisinde ender karşılaşılan özelliklere sahip bir yapıdır. Gerek eski fotoğralardan, gerekse coşkulu gezginlerin anlatımlarından, kendi türünde Selaniğ’in en muhteşem ve görkemli yapılarındandı. Anıtın iç kısmı basit çiçek motifleri, taze tasvirlerle ve Kuran’dan alıntılarla süslenmişti.