Selanik’teki Panaya Gorgoepikou Panaguda Kutsal Tapınağı

Overview

Era: 
Gec Bizans
Type: 
Tapinaklar yada Kiliseler
Culture: 
Hıristiyan anıt
Century: 
19th century
Latitude: 
40.632328
Longitude: 
22.950224

Panaguda olarak bilinen Panaya Gorgoepikou tapınağı Egnatia ve Paleon Patron Germanou caddelerinin kesiştiği noktada bulunur ve Meryem Ananın Doğuşuna adanmıştır. 19. yüzyılda Türk egemenliğinde özellikle Makedonya bölgesinde çok yaygın olan bir mimari yapısı vardır. Ahşap tavanlı harem odalı bazilika. Binanın inşaası 1818’de gerçekleşmiş ve tutanaklardaki bilgilerin doğrultusunda, başka tapınaklardan daha açık bir şekilde yapıldığını biliyoruz çünkü boyutları Türklerin müsade ettiğinden daha büyük boyutlarda inşaa edilmiştir.

Panaya Gorgoepikou kilisesi 1817 yılında yangında yıkılan ve aynı ismi taşıyan kilisenin yerine yapılmıştır. Fakat aynı yerde başka bir bizans kilisesinin var olmuş olma ihtimali de yüksektir. Panaguda’da bulunan bizans kilise eşyalarından dolayı bu kanıya varılmıştır. 12., 13. ve 14. yüzyıl kaynaklarından Selanikte Vasilikon adında, once erkek manastırı daha sonra kadın manastırı olan bir manastır olduğunu bilinir. 90 lı yıllarda ileriye sürülen bir teoriye göre bu manastırın bir kısmı Panaguda kilisesinin bulunduğu yerdedir.

Çevirmenin notu: Panaya Gorgoepikou – Panaguda Meryem Ana’ya verilen farklı isimlerden bir tanesi.