Selanik Arkeoloji Müzesi

Overview

Type: 
Müzeler
Latitude: 
40.625704
Longitude: 
22.953259

Selanik Arkeoloji Müzesi Stratou, Üçüncü Eylül ve Manoli Andronikou caddelerinin kesiştiği kavşakta bulunmaktadır. 1962 yılında hizmete geçti ve binanın mimari planı mimar Patroklo Karantino tarafından planlanmıştır. Bu yapı Yunan modern mimari akımının bir parçası kabul edilerek koruma altına alınması ilan edilmiştir. Uzun çalışmalar ve kökten değişikliklerin ardından, müzenin gelen ziyaretçilerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde 2006 hazır hale getirildi. Müzenin yerleşme yerleri genişletildi, depolama yerleri, bakım koruma ve yönetim yeniden yapılandırıldı, eski kalıntılar günümüzün yeni müze anlayışına ve bakış açısına uygun olarak tasarlanıp yeniden sergilenmesi sağlandı. Müze günümüzde sürekli ve kalıcı sergi salonunun dışında, dönemsel, geçici sergilere ev sahipliği yapmakta, çok yanlı yada katlı salonları bünyesinde barındırmakta, dönem dönem eğitim programları düzenlemektedir. Ayrıca müzede kantinde bulunmaktadır.

Selanik arkeoloji müzesinde Selanik ve Selanik çevresinde yapılan kazılarda elde edilen tarihi eserler sergilenmektedir. Müzede sergilenen bulgular bizlere Makedonya kültürünü tarih öncesi çağlardan antik çağa kadar olan bölümünü sunuyor. Müzede sergilenen sergiler altı ayrı kategoride toplanmakta olup şu karekteristik izellikleri taşıyan özelliklere sahiptir. «Tarih öncesi Makedonya», «Şehirlerin doğuşuna doğru», «Makedonya, yedinci yüzyıldan yani İsa’dan sonraki dönemden antik çağa kadar», «Selanik, Makedonyanın Merkezi», «Makedonların altınları», «Alan, Ev, Bahçeve yerleşim». Müzede dönemsel dönemlerde büyük sergilere ve aynı zamanda iki ile beş arası küçük sergiler ev sahipliği yapabilmektedir. Müzenin falliyetleri arasında eğitim programları, atölye çalışmaları, bilimsel konferanslar, seminerler, konuşmalar ve eğlence gösterileri düzenlemektedir.